Gouwkamp
De Gouwkamp Beelden Informatie Bereikbaarheid Fotoalbums Links Contact
 
 
Projecten

Elk jaar werd een project gekozen waaraan de opbrengst van de entreegelden en de beeldenverkoop werd gegeven. Doel van het project moet zijn: bevorderen van het geven van onderwijs en /of uiteindelijk bereiken van economische zelfstandigheid. Vanaf 2008 zijn wij betrokken bij een aantal projecten in Burkina Faso. De laatste jaren besteden wij het geld vooral aan de stichting “SOS FIlle mére”, die tiener moeders opvangt in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Hieronder leest u per jaar uitgebreider over de project activiteiten.


Ontwikkelingen in 2017 tot februari 2018
De opbrengst van de verkopen is in de afgelopen jaren gespaard om een opvang huis voor tienermoeders te laten bouwen in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Zo is de aanschaf van de bouwgrond door de Gouwkamp betaald voor de stichting SOS “Fille mére” en is er in voorgaande jaren geld opzij gezet om de slaapruimte, toiletten en een gedeelte van de ommuring te kunnen laten bouwen voor en door SOS.

In januari 2017 hebben wij een bezoek gebracht aan Burkina Faso en hebben het aangekochte terrein bezocht. Wij zijn erg enthousiast. Het is een mooi groen terrein met diverse karité bomen, kleine struiken en een fantastisch grote boom die beschutting biedt tegen de felle zon. Ook biedt het terrein voldoende ruimte om de gewenste activiteiten te ontplooien, zoals het verbouwen van voedsel en het houden van klein vee. Er zal nog veel werk verzet moeten worden voordat het zover is.

Door de Elise Spykman stichting is in 2016 een schenking toegezegd voor een deel van de bouw van een atelier. Onder voorwaarden dat ook anderen een bijdrage zullen leveren. In 2017 is financiële steun toegezegd door Wilde Ganzen. Zij vullen de middelen, die door De Gouwkamp ingezameld zijn, aan met 50% van dat verzamelde bedrag. Een fantastische kans om het hele project van de bouw te realiseren.

De laatste jaren is tijdens de open tuin dagen ook door bezoekers extra geld geschonken. Zowel voor de bouw als voor de inrichting van het terrein en het gebouw. Maar ook voor de aankoop van zaden, fruitbomen en klein vee.

In 2017 heeft de Gouwkamp door de opbrengst van de entreegelden én de verkopen de benodigde aanvulling binnen gekregen. Ook is in 2017 veel extra geld geschonken. Met de 50% vermeerdering door Wilde Ganzen kan het hele bouwplan gerealiseerd worden. Dat betekent dat naast de slaapruimte, de toiletten en de omheining ook de keuken, de kinderopvang én een kantoortje gebouwd kunnen worden. Daarnaast is er geld beschikbaar om ook een waterpomp te installeren.

In samenspraak met reisorganisatie Ed Looge is een werk reis in ontwikkeling voor geïnteresseerden die een extra steentje willen bijdragen + een mooie reis door Burkina willen maken.
Tijdens de open tuin dagen werd de eerste opzet gepresenteerd en heeft een aantal mensen zich als geïnteresseerde gemeld.
In maart zal meer informatie op onze site staan en op die van Ed Looge (www.burkinafasoreis.nl)

Voor informatie over de actuele ontwikkeling van de bouw kunt u onder de kop nieuws kijken.

Ontwikkelingen in 2015 en 2016 van het project
Tijdens de laatste open tuin dagen hebben we ons best gedaan om extra geld voor het project te krijgen. Veel kleine giften kwamen binnen bij de entree en de koffie. Ook aankoop van een geit, kip, fruitboom of keukengerei werd grif gedaan, zowel tijdens de open dagen als later via bankbetaling. Daarnaast is een aantal grotere bedragen geschonken, zowel door particulieren als door een bedrijf. Een heel speciale anonieme donor, die al geruime tijd een maandelijks bedrag schenkt, willen we via deze weg bedanken ! Naast de inkomsten van entreegelden en verkoopopbrengst is 1200 euro aan giften ontvangen. Wij hebben bij een viertal fondsen een aanvraag gedaan voor (deel)subsidie van de bouw van de atelier ruimte. Bij één fonds hopen we bijdrage te ontvangen voor de bouw van toiletten. De ontwikkelingen in Burkina Faso: In november zijn de verkiezingen rustig verlopen, er is een nieuwe regering aangetreden. Dit betekent dat grond, ruim 2000m2, voor de bouw van het opvanghuis nu officieel eigendom van SOS Fille mére is. Wij hebben de aankoop betaald. De technische voorbereidingen zijn, volgens het bouwplan uit 2015 in samenspraak met de architect in volle gang.

In 2015 schreven wij het volgende over de bouw van het opvanghuis voor tienermoeders: Zoals hieronder over 2014 staat aangegeven, zijn we een verplichting aangegaan met SOS "Fille mére" voor meerdere jaren. De bouw van het opvanghuis voor de ongehuwde tienermoeders is vertraagd door de politieke situatie in het afgelopen jaar. De plannen voor de bouw zijn echter volop in ontwikkeling. In maart zijn we in Ouagadougou (de hoofdstad van Burkina Faso) geweest om inkopen te doen en om de verschillende projecten te bezoeken die wij ondersteunen. In 2014 schreven we over de verkregen grond en de plannen voor de bouw van de opvang van de tienermoeders en hun kinderen. Door de politieke situatie heeft de ontwikkeling van de plannen stil gelegen.
Er is in februari/maart een bouwplan uitgewerkt. Zodra de vergunningen rond zijn, kan gestart worden met de meest noodzakelijke onderdelen van de bouw. Voor belangstellende ligt het totale bouwplan bij ons ter inzage. Een deel van de plannen kunnen wij bekostigen, voor de overige financiering zullen fondsen aangeschreven worden. Ook zullen we een sponsoractie houden.

In januari 2014 reisden we naar Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, om nieuwe beelden te kopen voor verkoop tijdens de open tuin tiendaagse én natuurlijk om projecten te bezoeken. Zo bezochten we ook het project waaraan we in 2012 een zeepmachine hadden gegeven. Was er in 2013 volop productie, nu bleek dat de machine naar elders gebracht was. Dit was gebeurd op last van de verhuurder van het woonhuis voor 25 jonge moeders en hun kindjes. Bij diverse buren was geklaagd over de vermindering van de waarde van hun huis, dit "simpel" omdat ongehuwde moeders een groot taboe zijn bij een daar wonende bevolkingsgroep. Op grond van klachten uit de buurt was daarom de huur opgezegd en werd de vrouwen verboden om met weefgetouwen en de zeepmachine nog aan het werk te gaan. Daarmee werd het voor hen lastig om voor hun eigen inkomen te zorgen. Uit privé middelen van een lid van de beheerstichting én door een bijdrage van onze kant is deze klap tijdelijk opgevangen en is het werk op een andere plek zeer moeizaam op gang gekomen.
Naarstig werd door de stichting gezocht naar nieuwe huisvesting. Door een deel gemeente is 1 ha grond geschonken om daarop te kunnen bouwen voor de opvang van de jonge vrouwen en hun kinderen. Uitgebreid spraken we met de voorzitter van l'association SOS Fille mére.
Wij hebben besloten om met de associatie een meer jaren ondersteuningsrelatie aan te gaan. Een plan voor de bouw van een woonhuis wordt door de stichting in Ouagadougou gemaakt. Ook moeten er een overkapping gemaakt worden voor de weefgetouwen en de zeepmachine. Daarnaast is er een plan voor de aanleg van een moestuin, een kippenren en een geitenhok.
De bedoeling is dat de opvang van de ongehuwde jonge moeders zelfvoorzienend wordt en dat de continuïteit gewaarborgd is.
Naast een bijdrage door de Gouwkamp zullen wij ons inspannen om in Nederland fondsen te werven en vrijwilligerswerk te organiseren om dit project te realiseren.

In 2013 besteedde de Gouwkamp de entreegelden aan een scholingsproject voor gehandicapten. Tijdens onze reis in Burkina Faso in januari 2013 waren we op bezoek bij een kleine school aan de rand van de hoofdstad. De "school" bestond uit een klein lemen gebouwtje met een klaslokaal, een kast en een wc. Van het het tweede klaslokaal bleken het dak en de muren ingestort door de regen en waren deze vervangen door rieten matten. Maar juf, kinderen en bestuur waren heel blij met de voorziening in één van de armste wijken van Ouagadougou. Vier dagen per week krijgen jonge kinderen hier les. Op de vijfde dag is de ruimte beschikbaar voor lichamelijk gehandicapte jongeren. In 2011 is gestart met de opvang van twee groepjes jongeren. Zij komen twee dagen per maand bij elkaar. Op deze dag wordt aandacht besteed aan diverse aspecten in hun ontwikkeling. Zij krijgen informatie over het belang en het omgaan met hygiëne, geld en werk. Ook aan het leren van vaardigheden wordt aandacht besteed. Weven, haken, werken met natuurlijk materiaal als kalebassen enz wordt uitgeprobeerd.
Ook wordt veel gedaan aan spel, muziek en theater waarin naast de creativiteitsontwikkeling ook allerlei maatschappelijk belangrijke onderwerpen aangesneden worden, zoals bijvoorbeeld sekse, familie en seksualiteit. Veel van hen zijn weinig of niet op school geweest, ook aan die ontwikkeling wordt gewerkt. De basisvaardig-heden lezen, schrijven en rekenen worden geoefend.
Deze opvang blijkt zeer in trek te zijn en de behoefte aan uitbreiding en meer struktuur is groot.
In 2014 bezochten we dit project. Wij ontmoetten enkele enthousiaste mensen achter de nieuwe weefgetouwen!

In 2011 zijn de entreegelden besteed aan een project voor de opvang en scholing van ongehuwde moeders in Burkina Faso.
In Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, is sinds 2006 een Burkinese stichting actief om zwangere meisjes en jonge ongehuwde moeders en hun kinderen onderdak te bieden gedurende één jaar. Het gaat om meisjes tussen 15 en 23 jaar die op straat leven en gevaar lopen in aanraking te komen met criminaliteit, prostitutie en/of drugs. Onder invloed van traditie en religie worden zij door hun familie buitengesloten als de vader onbekend is of hen verlaten heeft.
Tijdens de opvang krijgen de meisjes een maaltijd, psychologische ondersteuning, kinderverzorging en gezinsplanning. Daarnaast biedt het centrum les in lezen en schrijven, eten klaar maken en maatschappelijke ontwikkelingen. Behalve opvang, is de stichting bezig met de opzet van een winkel, een naaiatelier, zeepmakerij, een kapsalon en het verven en weven van stoffen.
De bedoeling is om de meisjes een vak te leren waarmee zij, na dat jaar opvang, elders hun eigen inkomen kunnen verwerven. Tevens is het de bedoeling dat met deze activiteiten tijdens het verblijf een inkomen verdient kan worden, waardoor externe financiële ondersteuning niet of beperkt nodig zal zijn.
Deze opvang is een initiatief van enkele Burkinese vrouwen, die in hun eigen buurt in aanraking kwamen met op straat zwervende zwangere meisjes. In eerste instantie namen ze zelf zo’n meisjes in huis en hielpen haar bij het vinden van werk. Al snel werd dit teveel en huurden zij een huis vanuit een eigen stichting. De kosten betaalden zij de eerste paar jaar uit eigen zak. Voor de uitbreiding en professionele opvang en scholing werd steun gezocht bij anderen, waaronder een in Burkina wonende Nederlandse vrouw. Zo kwam er hulp van stagiaires en werd een financiële bijdrage gevraagd in Nederland. De organisatie is inmiddels gestart met het verder professionaliseren van de zeepmakerij, wij hebben zowel de aanschaf van een "machine" als de hiervoor benodigde materialen en begeleiding bekostigd. Zo is de organisatie steeds meer in staat om zelf supporting te zijn en leren de vrouwen een vak.

In 2010
is er geld gegeven voor een koeienproject in Burkina Faso, het gaat om de aanschaf van een waterput in Laongo, een klein dorp 30 km ten noorden van de hoofdstad Ouagadougou. Al enkele jaren wordt door de stichting “Vrienden van Burkina Faso” het schoolgeld betaald voor een aantal kinderen door zogenaamde “adoptie”. Om te helpen de vrouwen een eigen inkomen te laten verwerven wordt gestart met het koeienproject. Door verstrekking van minikrediet kunnen de vrouwen een koe aanschaffen. Door verkoop van de melk en door verkoop van kalveren moeten de vrouwen inkomen verwerven en in twee jaar de lening afbetalen en zelf het schoolgeld van de kinderen gaan betalen. Ten behoeve van de koeien is het noodzakelijk om de watervoorziening uit te breiden in het dorp. Met de entreekosten draagt de Gouwkamp bij aan de aanschafkosten van een nieuwe waterput.
In 2009 is het geld besteed aan een Schapenproject in Llartenga, een afgelegen dorp in Burkina Faso op 80 km van de hoofdstad Ouagadougou. In 2007 is daar door dezelfde stichting een school gestart voor de jongste kinderen. Tot nu toe betaalt de stichting alle schoolkosten, ook het schoolgeld. Om te helpen de vrouwen economisch zelfstandiger te maken, is besloten tot aanschaf van een kudde van 20 schapen. Er worden aan alle vrouwen alfabetiserings- en schapenverzorgings cursussen gegeven. In een pilotproject is gestart met 10 vrouwen. Wij financierden de opleiding van de vrouwen en de aanschaf van de schapen. Na een jaar moet de kudde verdubbeld zijn, schapen verkocht worden en school- en huishoudgeld opgebracht zijn. Bij succes worden het jaar daarop 50 schapen gekocht en kunnen 50 vrouwen op cursus. Dit project moet na drie jaar alle vrouwen in het dorp voldoende middelen opleveren om o.a. het schoolgeld van hun kinderen zelf te betalen.
In 2008 is gekozen voor steun aan vrouwen en kinderen die werken in de Steengroeve in Burkina Faso: Aan de rand van de hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou, is een grote open steengroeve waar stenen gedolven en gehakt worden. Het gaat om steen die zeer fijngehakt moet worden voor gebruik van wegenbouw. Het fijnhakken wordt vooral door vrouwen gedaan tegen een zeer geringe betaling per bak of hoop. Tot voor kort speelden de kinderen van deze vrouwen in de stoffige ongezonde omgeving. Een paar jaar geleden is met geld van de stichting vrienden van Burkina een creche en kleuterschool gestart voor de opvang van deze kinderen. In 2008 hebben wij onze entree gelden besteed aan de opvang van een nieuwe groep baby’s gedurende drie jaar.Tijdens onze reis in februari 2008 hebben wij de steengroeve én de kinderopvang bezocht. Een zeer schokkende ervaring.

School in Zimbabwe: In 2007 is gekozen om de bouw (dak en ramen) van een school in Zimbabwe deels te financieren. Bij ons bezoek in november
2007 bleek het dak er op te zitten (zie bijgaande foto).

Waterput en onderwijs in de Dogon in Mali: In 2007 hebben wij tevens de bouw van een nieuwe waterput gesteund in de Dogon. Dit was n.a.v. onze reis in februari 2007 door de Dogon. In 2006 leverden we een bijdrage aan het onderwijs daar via de stichting Dogononderwijs, het is besteed aan schoolbankjes en lesboeken via de stichting. Deze stichting heeft verspreid over het gebied o.a. een aantal basisscholen gebouwd. De Dogon is een gebied in Mali, dat bestaat uit een bergmassief waar mensen lange tijd zeer geïsoleerd hebben geleefd, waar in de meeste dorpen nog steeds geen elektriciteit en geen verharde wegen zijn. De mensen wonen vooral in lemen hutten. De Malinese overheid financiert voor een zeer beperkt deel de bouw van de scholen. Er is budget voor één leerkracht op ruim honderd kinderen en voor slechts twee lesboeken voor die ruim honderd kinderen !! Deze steunstichting heeft in eigen beheer een prachtig fotoboek uitgegeven over het leven in de Dogon. De opbrengst komt ten goede aan het onderwijs. Dit fotoboek is bij De Gouwkamp te koop. De foto’s getuigen van ons uitgebreide bezoek in februari j.l. met de architect van de stichting aan o.a. scholen in de Dogon.


Andere projecten waaraan in voorgaande jaren geld is geschonken:
Tuinproject Gambia: Een dorp in het westen van het land wordt o.a. voorzien van een waterput zodat de vrouwen hun groenten voor eigen gebruik en ter verkoop op de markt kunnen kweken.

Naaimachine project in Koro: Via de stichting Bandia is geld gegeven voor de bouw van een klein naai atelier, enkele naaimachines zijn aangeschaft en er worden naailessen gegeven. Koro is een kleine stad aan de rand van het Dogongebied in Mali. Enkele jaren geleden hebben wij een bezoek gebracht aan de vrouwen die hier actief zijn.

Afroshop en computer onderwijs: Afroshop is een kleinschalige organisatie waar diverse activiteiten plaats vinden in Burkina Faso, hoofdzakelijk in de hoofdstad Ouagadougou. Er is in een nieuw gebouw plaats voor een eenvoudig restaurant, timmerwerkplaats, metaalbewerker, computerleslokaal en een teleshop. Een jaar lang hebben zo’n 20 kinderen computerlessen gekregen.